k.ú.: 638447 - Heřmaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549398 - Heřmaň NUTS5 CZ0314549398
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 2566991
zahrada 228 174363
ovoc. sad 2 14018
travní p. 201 1299057
lesní poz ostat.komunikace 1 431
lesní poz 75 2020109
vodní pl. nádrž přírodní 3 3883
vodní pl. nádrž umělá 8 12080
vodní pl. rybník 11 24567
vodní pl. tok přirozený 25 113287
vodní pl. tok umělý 16 34645
vodní pl. zamokřená pl. 7 25079
zast. pl. zbořeniště 1 54
zast. pl. 266 97084
ostat.pl. dráha 7 103861
ostat.pl. jiná plocha 50 44227
ostat.pl. manipulační pl. 27 29753
ostat.pl. neplodná půda 64 209661
ostat.pl. ostat.komunikace 109 216675
ostat.pl. pohřeb. 2 1778
ostat.pl. silnice 9 45070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1339
ostat.pl. zeleň 2 17239
Celkem KN 1315 7055251
PK 6 16027
Celkem ZE 6 16027
Par. DKM 644 6548028
Par. KMD 219 161348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 130
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 256
LV 312
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.11.2019 1:1000 18.11.2019 *)
KMD 1:1000 12.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 02:26

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.