k.ú.: 638447 - Heřmaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549398 - Heřmaň NUTS5 CZ0314549398
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 2566231
zahrada 202 155790
ovoc. sad 2 14018
travní p. 216 1316518
lesní poz ostat.komunikace 1 431
lesní poz 75 2020109
vodní pl. nádrž přírodní 3 3883
vodní pl. nádrž umělá 7 12080
vodní pl. rybník 11 24567
vodní pl. tok přirozený 25 113737
vodní pl. tok umělý 16 34645
vodní pl. zamokřená pl. 7 25079
zast. pl. společný dvůr 2 1544
zast. pl. zbořeniště 1 54
zast. pl. 253 95869
ostat.pl. dráha 7 103861
ostat.pl. jiná plocha 46 41789
ostat.pl. manipulační pl. 32 32823
ostat.pl. neplodná půda 64 209794
ostat.pl. ostat.komunikace 111 217003
ostat.pl. pohřeb. 2 1778
ostat.pl. silnice 9 45070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1339
ostat.pl. zeleň 2 17239
Celkem KN 1297 7055251
PK 6 16092
Celkem ZE 6 16092
Par. DKM 640 6548028
Par. KMD 217 160362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 243
LV 305
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.11.2019 1:1000 18.11.2019 *)
KMD 1:1000 12.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 30.09.2020 18:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička