k.ú.: 638323 - Český Herálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595594 - Herálec NUTS5 CZ0635595594
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 776 1877563
zahrada 244 98956
travní p. 895 1883307
lesní poz 76 8210570
vodní pl. nádrž umělá 3 8840
vodní pl. rybník 1 4806
vodní pl. tok přirozený 219 41528
vodní pl. tok umělý 16 3991
vodní pl. zamokřená pl. 5 7383
zast. pl. zbořeniště 19 4098
zast. pl. 474 100485
ostat.pl. jiná plocha 223 148682
ostat.pl. manipulační pl. 9 4681
ostat.pl. neplodná půda 125 80074
ostat.pl. ostat.komunikace 298 126250
ostat.pl. silnice 10 69555
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18057
ostat.pl. zeleň 20 14118
Celkem KN 3415 12702944
Par. KMD 3415 12702944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 321
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 469
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 578
spoluvlastník 875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 18.08.2019 13:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.