k.ú.: 638285 - Boňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573558 - Boňkov NUTS5 CZ0631573558
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1293615
zahrada 48 35088
travní p. 156 333089
lesní poz les s budovou 5 186
lesní poz 70 229289
vodní pl. nádrž umělá 2 1396
vodní pl. rybník 14 21132
vodní pl. tok umělý 5 3203
vodní pl. zamokřená pl. 1 2701
zast. pl. zbořeniště 4 297
zast. pl. 159 33395
ostat.pl. jiná plocha 51 17581
ostat.pl. manipulační pl. 7 27541
ostat.pl. neplodná půda 28 15365
ostat.pl. ostat.komunikace 59 60991
ostat.pl. silnice 3 8288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 428
Celkem KN 730 2083585
PK 56 451591
Celkem ZE 56 451591
Par. KMD 547 1397288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 153
LV 195
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.07.2019 05:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.