k.ú.: 638285 - Boňkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 573558 - Boňkov NUTS5 CZ0631573558
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1293615
zahrada 81 42207
travní p. mez, stráň 3 589
travní p. 112 323490
lesní poz les s budovou 5 186
lesní poz 70 228769
vodní pl. nádrž umělá 2 1396
vodní pl. rybník 14 21132
vodní pl. tok umělý 5 3203
vodní pl. zamokřená pl. 1 2701
zast. pl. zbořeniště 4 297
zast. pl. 159 33789
ostat.pl. jiná plocha 60 21766
ostat.pl. manipulační pl. 7 25215
ostat.pl. neplodná půda 29 15365
ostat.pl. ostat.komunikace 53 59068
ostat.pl. silnice 3 8288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 2462
Celkem KN 734 2083538
GP 56 451591
Celkem ZE 56 451591
Par. DKM 107 42442
Par. KMD 558 1401999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 157
LV 200
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2019 na části kú (část chatové oblasti)
KMD 1:1000 21.09.2015 na části kú mimo parcely původem grafický příděl
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 05:36

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.