k.ú.: 638111 - Polná u Hazlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554545 - Hazlov NUTS5 CZ0411554545
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 1438007
zahrada 47 26772
travní p. 83 666214
lesní poz 34 5261618
vodní pl. nádrž umělá 2 12975
vodní pl. rybník 2 27135
vodní pl. tok umělý 7 10960
vodní pl. zamokřená pl. 17 99612
zast. pl. společný dvůr 1 195
zast. pl. zbořeniště 6 1475
zast. pl. 71 23770
ostat.pl. jiná plocha 30 72647
ostat.pl. manipulační pl. 10 29656
ostat.pl. neplodná půda 36 33120
ostat.pl. ostat.komunikace 47 74614
ostat.pl. silnice 6 29306
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 24341
Celkem KN 459 7832417
Par. KMD 459 7832417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 20
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 69
LV 80
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 06.06.2020 07:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.