k.ú.: 637963 - Havlíčkova Borová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568660 - Havlíčkova Borová NUTS5 CZ0631568660
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 5621736
zahrada 319 153771
ovoc. sad 2 12615
travní p. 603 2142282
lesní poz 380 8522707
vodní pl. rybník 2 35608
vodní pl. tok přirozený 9 13230
vodní pl. tok umělý 13 18901
vodní pl. zamokřená pl. 9 14123
zast. pl. společný dvůr 10 691
zast. pl. zbořeniště 25 22035
zast. pl. 523 169478
ostat.pl. jiná plocha 117 77737
ostat.pl. manipulační pl. 100 48313
ostat.pl. neplodná půda 158 150557
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 591
ostat.pl. ostat.komunikace 278 343113
ostat.pl. pohřeb. 1 3640
ostat.pl. silnice 24 89120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15634
ostat.pl. zeleň 69 141292
Celkem KN 3157 17597174
EN 1 2280
PK 76 271048
Celkem ZE 77 273328
Par. DKM 1321 8316388
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 306
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 47
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 1
Celkem BUD 506
byt.z. byt 16
obč.z. byt 8
Celkem JED 24
LV 598
spoluvlastník 864

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.05.2019 22:08

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.