k.ú.: 637823 - Havlíčkův Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1530 6620112
zahrada 2869 1130746
ovoc. sad 49 25049
travní p. 1124 1461466
lesní poz les s budovou 4 231
lesní poz 331 1707061
vodní pl. nádrž přírodní 2 34649
vodní pl. nádrž umělá 15 35659
vodní pl. rybník 65 175527
vodní pl. tok přirozený 84 292158
vodní pl. tok umělý 32 6181
vodní pl. zamokřená pl. 10 12363
zast. pl. společný dvůr 8 5576
zast. pl. zbořeniště 23 6362
zast. pl. 6933 1449162
ostat.pl. dráha 85 563769
ostat.pl. jiná plocha 1994 1075722
ostat.pl. manipulační pl. 530 678052
ostat.pl. neplodná půda 280 243535
ostat.pl. ost.dopravní pl. 29 86696
ostat.pl. ostat.komunikace 2071 1229722
ostat.pl. pohřeb. 5 66643
ostat.pl. silnice 423 525459
ostat.pl. skládka 1 62
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 182597
ostat.pl. zeleň 696 674749
Celkem KN 19280 18289308
Par. DKM 19280 18289308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 341
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 78
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 241
č.p. rod.dům 2549
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 74
č.p. zem.stav 12
č.e. garáž 284
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 91
bez čp/če doprava 67
bez čp/če garáž 1829
bez čp/če jiná st. 284
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 98
bez čp/če rod.rekr 80
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če výroba 273
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 16
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 7
s roz.jed 1
Celkem BUD 6599
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 4224
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 81
byt.z. j.nebyt 91
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 284
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 88
obč.z. j.nebyt 46
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 4832
LV 9465
spoluvlastník 16868

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.10.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.10.2010 přesný datum zahájení platnosti nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 28.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 02.06.2020 17:21

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.