k.ú.: 637823 - Havlíčkův Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1518 6626590
zahrada 2858 1130558
ovoc. sad 49 25049
travní p. 1124 1466174
lesní poz les s budovou 4 231
lesní poz 331 1707061
vodní pl. nádrž přírodní 2 34649
vodní pl. nádrž umělá 15 35659
vodní pl. rybník 65 175527
vodní pl. tok přirozený 84 292288
vodní pl. tok umělý 32 6181
vodní pl. zamokřená pl. 10 12363
zast. pl. společný dvůr 8 5576
zast. pl. zbořeniště 23 6583
zast. pl. 6892 1442443
ostat.pl. dráha 68 564471
ostat.pl. jiná plocha 1954 1072474
ostat.pl. manipulační pl. 524 677822
ostat.pl. neplodná půda 281 244242
ostat.pl. ost.dopravní pl. 29 83992
ostat.pl. ostat.komunikace 2056 1231467
ostat.pl. pohřeb. 5 66694
ostat.pl. silnice 397 523330
ostat.pl. skládka 1 62
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 182892
ostat.pl. zeleň 695 674920
Celkem KN 19112 18289298
Par. DKM 19112 18289298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 341
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 77
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 238
č.p. rod.dům 2529
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 71
č.p. zem.stav 12
č.e. garáž 284
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 91
bez čp/če doprava 67
bez čp/če garáž 1814
bez čp/če jiná st. 280
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 101
bez čp/če rod.rekr 80
bez čp/če tech.vyb 68
bez čp/če výroba 272
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 18
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 7
Celkem BUD 6548
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 4226
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 81
byt.z. j.nebyt 91
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 258
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 88
obč.z. j.nebyt 45
Celkem JED 4800
LV 9385
spoluvlastník 16709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.10.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.10.2010 přesný datum zahájení platnosti nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 28.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 23:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.