k.ú.: 637823 - Havlíčkův Brod - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1457 6626354
zahrada 2857 1130657
ovoc. sad 49 25049
travní p. 1123 1466175
lesní poz les s budovou 4 231
lesní poz 331 1707061
vodní pl. nádrž přírodní 2 34649
vodní pl. nádrž umělá 15 35662
vodní pl. rybník 65 175527
vodní pl. tok přirozený 84 292288
vodní pl. tok umělý 32 6181
vodní pl. zamokřená pl. 10 12363
zast. pl. společný dvůr 8 5576
zast. pl. zbořeniště 23 6583
zast. pl. 6881 1439263
ostat.pl. dráha 67 564487
ostat.pl. jiná plocha 1950 1074648
ostat.pl. manipulační pl. 523 677952
ostat.pl. neplodná půda 280 244476
ostat.pl. ost.dopravní pl. 29 83992
ostat.pl. ostat.komunikace 2055 1231022
ostat.pl. pohřeb. 5 66694
ostat.pl. silnice 397 523330
ostat.pl. skládka 1 62
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 182892
ostat.pl. zeleň 694 676149
Celkem KN 19029 18289323
Par. DKM 19029 18289323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 340
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 77
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 238
č.p. rod.dům 2528
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 71
č.p. zem.stav 12
č.e. garáž 284
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 91
bez čp/če doprava 67
bez čp/če garáž 1810
bez čp/če jiná st. 280
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 101
bez čp/če rod.rekr 80
bez čp/če tech.vyb 68
bez čp/če výroba 271
bez čp/če zem.stav 51
rozestav. 18
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
vod.dílo jez 7
Celkem BUD 6540
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 4226
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 81
byt.z. j.nebyt 91
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 247
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 88
obč.z. j.nebyt 44
Celkem JED 4788
LV 9355
spoluvlastník 16647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.10.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1962 28.10.2010 přesný datum zahájení platnosti nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 28.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2019 21:06

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.