k.ú.: 637211 - Hynčice nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1098911
zahrada 34 20078
travní p. 271 1659553
lesní poz 218 1752323
vodní pl. tok přirozený 16 31551
vodní pl. tok umělý 1 334
zast. pl. společný dvůr 7 1203
zast. pl. zbořeniště 9 3652
zast. pl. 108 27182
ostat.pl. dráha 3 2714
ostat.pl. jiná plocha 41 39949
ostat.pl. manipulační pl. 53 38760
ostat.pl. neplodná půda 87 62005
ostat.pl. ostat.komunikace 168 89462
ostat.pl. pohřeb. 1 497
ostat.pl. silnice 15 10822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22631
Celkem KN 1104 4861627
Par. KMD 1104 4861627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 104
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 114
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.