k.ú.: 637173 - Nasobůrky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 11860
orná půda 204 1409343
zahrada 213 129311
travní p. mez, stráň 10 6337
travní p. 6 8139
lesní poz 1 1373
vodní pl. tok přirozený 6 11343
zast. pl. zbořeniště 3 568
zast. pl. 234 95064
ostat.pl. dráha 2 22697
ostat.pl. jiná plocha 74 66443
ostat.pl. manipulační pl. 9 23013
ostat.pl. neplodná půda 1 2536
ostat.pl. ostat.komunikace 59 47464
ostat.pl. silnice 22 118056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3285
Celkem KN 851 1956832
Par. DKM 4 4922
Par. KMD 847 1951910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 156
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 225
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 272
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2010
S-SK ŠD 1:2500 1937 11.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 23.09.2020 15:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička