k.ú.: 636908 - Halenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585220 - Halenkovice NUTS5 CZ0724585220
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1162 5799848
vinice 3 2115
zahrada 889 622141
ovoc. sad 44 125980
travní p. 1149 2154721
lesní poz les(ne hospodář) 1 81378
lesní poz 662 9782155
vodní pl. nádrž umělá 14 14755
vodní pl. rybník 10 6177
vodní pl. tok přirozený 139 59406
vodní pl. zamokřená pl. 32 24093
zast. pl. zbořeniště 32 9484
zast. pl. 1010 339246
ostat.pl. jiná plocha 517 257513
ostat.pl. manipulační pl. 68 68898
ostat.pl. neplodná půda 156 116338
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245
ostat.pl. ostat.komunikace 577 312415
ostat.pl. pohřeb. 3 5839
ostat.pl. silnice 144 158909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13656
ostat.pl. zeleň 43 53790
Celkem KN 6661 20009102
EN 4 12450
PK 1627 4344256
Celkem ZE 1631 4356706
Par. DKM 470 1917383
Par. KMD 4821 10635056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 669
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 75
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 3
Celkem BUD 981
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 1670
spoluvlastník 2653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2020
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 30.01.2004 1:1000 06.05.2004 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 25.09.2020 16:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička