k.ú.: 636908 - Halenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585220 - Halenkovice NUTS5 CZ0724585220
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1146 5808260
vinice 3 2115
zahrada 876 615408
ovoc. sad 43 125589
travní p. 1152 2166292
lesní poz les(ne hospodář) 1 81378
lesní poz 652 9769519
vodní pl. nádrž umělá 14 14755
vodní pl. rybník 10 6177
vodní pl. tok přirozený 138 59432
vodní pl. zamokřená pl. 30 24093
zast. pl. zbořeniště 32 9390
zast. pl. 1012 339760
ostat.pl. jiná plocha 504 255519
ostat.pl. manipulační pl. 68 72302
ostat.pl. neplodná půda 156 116350
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245
ostat.pl. ostat.komunikace 563 311507
ostat.pl. pohřeb. 3 5839
ostat.pl. silnice 135 156314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13656
ostat.pl. zeleň 42 53790
Celkem KN 6586 20007690
EN 4 12450
PK 1633 4378598
Celkem ZE 1637 4391048
Par. DKM 409 1881138
Par. KMD 4862 10670910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 666
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 71
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 50
rozestav. 3
Celkem BUD 974
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 1660
spoluvlastník 2623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 30.01.2004 1:1000 06.05.2004 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:06

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.