k.ú.: 636762 - Nesytá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 762
zahrada 10 8838
travní p. 82 396297
lesní poz 45 3180605
vodní pl. nádrž umělá 3 15925
vodní pl. tok přirozený 3 6269
vodní pl. tok umělý 1 212
vodní pl. zamokřená pl. 1 3284
zast. pl. 31 10973
ostat.pl. jiná plocha 14 33632
ostat.pl. neplodná půda 13 6188
ostat.pl. ostat.komunikace 27 20342
ostat.pl. silnice 2 17177
Celkem KN 233 3700504
Par. KMD 233 3700504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 27
LV 38
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.