k.ú.: 636762 - Nesytá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 14 12230
travní p. mez, stráň 1 266
travní p. 54 394865
lesní poz 27 3182057
vodní pl. nádrž umělá 3 15925
vodní pl. tok přirozený 3 6269
vodní pl. tok umělý 1 212
vodní pl. zamokřená pl. 1 3284
zast. pl. 31 10973
ostat.pl. jiná plocha 18 38186
ostat.pl. neplodná půda 1 25
ostat.pl. ostat.komunikace 23 18614
ostat.pl. silnice 2 17177
Celkem KN 179 3700083
Par. KMD 179 3700083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 28
LV 38
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.09.2020 17:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička