k.ú.: 636380 - Souboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 873927
zahrada 43 35832
travní p. 138 541327
lesní poz ostat.komunikace 1 2286
lesní poz 93 2181372
vodní pl. nádrž umělá 4 7705
vodní pl. tok přirozený 1 360
zast. pl. zbořeniště 2 1112
zast. pl. 57 36919
ostat.pl. jiná plocha 29 23342
ostat.pl. manipulační pl. 3 1540
ostat.pl. neplodná půda 3 2208
ostat.pl. ostat.komunikace 69 99824
ostat.pl. silnice 3 47241
Celkem KN 568 3854995
Par. KMD 568 3854995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 53
LV 84
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2011
S-SK GS 1:2880 1838 10.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.07.2019 05:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.