k.ú.: 636371 - Obrvaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 700120
zahrada 64 64071
travní p. 131 529368
lesní poz ostat.komunikace 4 2039
lesní poz 72 959550
vodní pl. tok přirozený 4 3960
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 1 220
zast. pl. 70 21744
ostat.pl. dráha 3 2546
ostat.pl. jiná plocha 46 17754
ostat.pl. manipulační pl. 6 67194
ostat.pl. neplodná půda 46 37611
ostat.pl. ostat.komunikace 57 71843
ostat.pl. silnice 11 14520
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 72089
Celkem KN 661 2564654
Par. DKM 25 82606
Par. KMD 636 2482048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 65
LV 92
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.2012
KMD 1:1000 20.02.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1962 20.02.2012 přesný datum nezjištěn, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 20.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 06:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.