k.ú.: 636053 - Lhotka u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 473 1406504
zahrada 243 179347
ovoc. sad 6 19716
travní p. 167 199542
lesní poz 144 2524545
vodní pl. tok přirozený 53 23101
vodní pl. tok umělý 1 692
zast. pl. společný dvůr 4 368
zast. pl. zbořeniště 2 594
zast. pl. 176 55438
ostat.pl. jiná plocha 39 37949
ostat.pl. manipulační pl. 20 10216
ostat.pl. neplodná půda 60 40141
ostat.pl. ostat.komunikace 80 76104
ostat.pl. silnice 11 38403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 15565
ostat.pl. zeleň 15 5172
Celkem KN 1521 4633397
Par. DKM 1521 4633397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 349
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2010 1:1000 28.07.2010 *)
DKM 1:1000 25.12.2000
THM-V 1:1000 01.09.1976 25.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.09.1976 reambulace v roce 1877


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:59

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.