k.ú.: 635553 - Vrtěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 920622
zahrada mez, stráň 3 1890
zahrada 49 55656
travní p. 103 88187
lesní poz 52 110170
vodní pl. nádrž umělá 2 351
vodní pl. tok přirozený 51 11452
zast. pl. 33 20098
ostat.pl. jiná plocha 28 11035
ostat.pl. manipulační pl. 5 1208
ostat.pl. neplodná půda 15 9876
ostat.pl. ostat.komunikace 70 37587
ostat.pl. silnice 16 17066
Celkem KN 555 1285198
Par. DKM 555 1285198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 30
LV 40
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.01.2007
THM-V 1:1000 01.01.1976 03.01.2007
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 22:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.