k.ú.: 635502 - Nasavrky u Golčova Jeníkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 1595787
zahrada 61 77014
travní p. 109 169160
lesní poz 91 268749
vodní pl. nádrž umělá 1 2367
vodní pl. rybník 2 3454
vodní pl. tok přirozený 48 6326
vodní pl. zamokřená pl. 1 568
zast. pl. 49 33149
ostat.pl. jiná plocha 35 31512
ostat.pl. manipulační pl. 1 1163
ostat.pl. neplodná půda 12 9704
ostat.pl. ostat.komunikace 51 26963
ostat.pl. silnice 4 27033
Celkem KN 673 2252949
Par. DKM 673 2252949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 43
LV 78
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2006
THM-V 1:1000 01.01.1976 29.11.2006
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 23:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.