k.ú.: 635367 - Horní Ves u Fryštáku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 626
orná půda 692 2581213
zahrada 447 270524
ovoc. sad 11 13780
travní p. 285 152684
lesní poz les s budovou 1 68
lesní poz 83 4839185
vodní pl. nádrž umělá 4 12175
vodní pl. tok přirozený 141 31847
zast. pl. 544 148464
ostat.pl. jiná plocha 114 51993
ostat.pl. manipulační pl. 32 23808
ostat.pl. neplodná půda 22 6008
ostat.pl. ostat.komunikace 243 110394
ostat.pl. silnice 11 38264
ostat.pl. skládka 5 4232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 655
ostat.pl. zeleň 7 4379
Celkem KN 2644 8290299
Par. DKM 2644 8290299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 316
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 538
byt.z. byt 49
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 42
Celkem JED 92
LV 785
spoluvlastník 1670

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 31.10.2006 1:2000, 1:500,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 08:56

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.