k.ú.: 635260 - Frymburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545481 - Frymburk NUTS5 CZ0312545481
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 2129799
zahrada 195 93225
ovoc. sad 3 10054
travní p. 1023 14034149
lesní poz les s budovou 21 815
lesní poz ostat.komunikace 2 5306
lesní poz 471 19103734
vodní pl. nádrž přírodní 11 198044
vodní pl. nádrž umělá 23 16097094
vodní pl. rybník 2 12542
vodní pl. tok přirozený 25 43887
vodní pl. tok umělý 20 53851
vodní pl. vod.pl.s budovou 9 144
vodní pl. zamokřená pl. 17 147556
zast. pl. zbořeniště 15 8312
zast. pl. 1770 217564
ostat.pl. jiná plocha 605 244425
ostat.pl. manipulační pl. 255 285480
ostat.pl. neplodná půda 389 1032903
ostat.pl. ostat.komunikace 359 457112
ostat.pl. pohřeb. 1 7599
ostat.pl. silnice 35 284129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1003 403731
ostat.pl. zeleň 29 12199
Celkem KN 6362 54883654
PK 1319 4242178
Celkem ZE 1319 4242178
Par. DKM 5356 32275690
Par. KMD 411 12904041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 179
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 206
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 699
č.e. ubyt.zař 36
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 121
bez čp/če jiná st. 213
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 84
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 9
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1725
byt.z. byt 122
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 97
byt.z. rozest. 11
obč.z. byt 52
obč.z. j.nebyt 28
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 316
LV 1975
spoluvlastník 2768

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2015
KMD 1:1000 30.09.2015
DKM-KPÚ 1:1000 24.06.2013
THM-V 1:2000 01.08.1966
S-SK GS 1:2880 1826


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.09.2020 09:51

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.