k.ú.: 635201 - Frýdštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563579 - Frýdštejn NUTS5 CZ0512563579
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1538843
zahrada skleník-pařeniš. 1 144
zahrada 478 515096
ovoc. sad 5 11462
travní p. 694 1596172
lesní poz les(ne hospodář) 10 1057079
lesní poz 523 1729914
vodní pl. nádrž umělá 2 692
vodní pl. zamokřená pl. 1 813
zast. pl. zbořeniště 17 1999
zast. pl. 487 90652
ostat.pl. jiná plocha 47 74387
ostat.pl. manipulační pl. 62 66612
ostat.pl. neplodná půda 100 97271
ostat.pl. ostat.komunikace 172 189226
ostat.pl. plantáž dřevin 3 3504
ostat.pl. pohřeb. 3 4303
ostat.pl. silnice 17 112058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11913
ostat.pl. zeleň 4 5332
Celkem KN 2821 7107472
Par. DKM 726 3362277
Par. KMD 2095 3745195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 76
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 472
LV 526
spoluvlastník 712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
DKM-KPÚ 15.08.2009 1:1000 06.11.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.2016 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička