k.ú.: 634719 - Frenštát pod Radhoštěm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599344 - Frenštát pod Radhoštěm NUTS5 CZ0804599344
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8105 - Frenštát pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 81051 - Frenštát pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1312 3441413
zahrada 2073 1480054
travní p. 1162 2193965
lesní poz 202 700495
vodní pl. nádrž přírodní 7 15882
vodní pl. nádrž umělá 2 4466
vodní pl. tok přirozený 132 237760
vodní pl. zamokřená pl. 24 30656
zast. pl. společný dvůr 31 7093
zast. pl. zbořeniště 55 14576
zast. pl. 3619 823872
ostat.pl. dráha 19 119266
ostat.pl. jiná plocha 772 553558
ostat.pl. manipulační pl. 336 330525
ostat.pl. neplodná půda 258 195555
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1573
ostat.pl. ostat.komunikace 1177 766542
ostat.pl. pohřeb. 1 964
ostat.pl. silnice 132 200761
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 142444
ostat.pl. zeleň 162 172805
Celkem KN 11522 11434225
Par. DKM 11522 11434225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 174
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 83
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 87
č.p. rod.dům 1451
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 30
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 151
č.e. rod.rekr 167
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 753
bez čp/če jiná st. 263
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 50
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če ubyt.zař 21
bez čp/če výroba 85
bez čp/če zem.stav 76
rozestav. 10
Celkem BUD 3513
byt.z. byt 2391
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 124
byt.z. j.nebyt 53
byt.z. rozest. 9
obč.z. byt 8
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2591
LV 5211
spoluvlastník 8429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2005
Ins. A 1:1000 01.01.1942 27.12.2005 extravilán 1:2000,reambulace v r. 1970
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.