k.ú.: 634646 - Františkovy Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1530317
zahrada 383 168956
ovoc. sad 8 16545
travní p. 198 521504
lesní poz 55 889293
vodní pl. nádrž přírodní 1 14678
vodní pl. nádrž umělá 4 15711
vodní pl. rybník 13 835407
vodní pl. tok přirozený 12 75451
vodní pl. tok umělý 14 20915
vodní pl. zamokřená pl. 13 10110
zast. pl. společný dvůr 97 13663
zast. pl. zbořeniště 19 1718
zast. pl. 1042 309739
ostat.pl. dráha 5 82584
ostat.pl. jiná plocha 185 349981
ostat.pl. manipulační pl. 92 112653
ostat.pl. neplodná půda 39 62723
ostat.pl. ostat.komunikace 232 282249
ostat.pl. silnice 20 128675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8183
ostat.pl. zeleň 185 800290
Celkem KN 2706 6251345
Par. DKM 2706 6251345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 131
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 55
č.p. rod.dům 231
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 22
č.p. víceúčel 7
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 276
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1032
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1056
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 54
byt.z. rozest. 12
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 1174
LV 1893
spoluvlastník 3403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2008 celé k.ú.
ZMVM 1:1000 01.10.1988 14.11.2008 měřítko i 1:2000
THM-V 1:2000 01.01.1973 14.11.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 19.10.2019 09:50

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.