k.ú.: 634646 - Františkovy Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1530317
zahrada 384 168557
ovoc. sad 8 16545
travní p. 198 521482
lesní poz 55 889293
vodní pl. nádrž přírodní 1 14678
vodní pl. nádrž umělá 4 15711
vodní pl. rybník 13 835407
vodní pl. tok přirozený 12 75451
vodní pl. tok umělý 14 20915
vodní pl. zamokřená pl. 13 10110
zast. pl. společný dvůr 96 13616
zast. pl. zbořeniště 19 1718
zast. pl. 1046 310275
ostat.pl. dráha 5 82584
ostat.pl. jiná plocha 186 350181
ostat.pl. manipulační pl. 92 112653
ostat.pl. neplodná půda 39 62723
ostat.pl. ostat.komunikace 232 282249
ostat.pl. silnice 20 128675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8183
ostat.pl. zeleň 185 800020
Celkem KN 2711 6251343
Par. DKM 2711 6251343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 131
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 55
č.p. rod.dům 234
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 22
č.p. víceúčel 8
č.p. zem.stav 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 276
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1036
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1057
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 54
byt.z. rozest. 11
obč.z. byt 35
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 1183
LV 1908
spoluvlastník 3430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2008 celé k.ú.
ZMVM 1:1000 01.10.1988 14.11.2008 měřítko i 1:2000
THM-V 1:2000 01.01.1973 14.11.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 05.06.2020 17:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.