k.ú.: 634581 - Francova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542644 - Francova Lhota NUTS5 CZ0723542644
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1434 3307841
zahrada 383 188268
ovoc. sad 8 28186
travní p. mez, stráň 2 3126
travní p. 1710 3683582
lesní poz 780 7257612
vodní pl. tok přirozený 27 66182
zast. pl. společný dvůr 1 761
zast. pl. zbořeniště 70 6841
zast. pl. 788 163140
ostat.pl. jiná plocha 306 88795
ostat.pl. manipulační pl. 45 30895
ostat.pl. neplodná půda 453 559394
ostat.pl. ostat.komunikace 435 354955
ostat.pl. pohřeb. 3 11165
ostat.pl. silnice 99 33661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13779
ostat.pl. zeleň 26 8714
Celkem KN 6575 15806897
Par. KMD 6575 15806897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 285
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 168
rozestav. 1
Celkem BUD 776
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 15
Celkem JED 57
LV 1133
spoluvlastník 2454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 08:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.