k.ú.: 634581 - Francova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542644 - Francova Lhota NUTS5 CZ0723542644
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1436 3309647
zahrada 383 188452
ovoc. sad 8 28186
travní p. mez, stráň 2 3126
travní p. 1708 3681153
lesní poz 770 7241234
vodní pl. tok přirozený 28 66430
zast. pl. společný dvůr 1 761
zast. pl. zbořeniště 70 6841
zast. pl. 783 163506
ostat.pl. jiná plocha 300 87724
ostat.pl. manipulační pl. 45 30895
ostat.pl. neplodná půda 458 576676
ostat.pl. ostat.komunikace 435 354947
ostat.pl. pohřeb. 3 11165
ostat.pl. silnice 99 33661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13779
ostat.pl. zeleň 26 8714
Celkem KN 6560 15806897
Par. KMD 6560 15806897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 168
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 280
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 171
rozestav. 1
Celkem BUD 769
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 15
Celkem JED 57
LV 1133
spoluvlastník 2428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.12.2019 03:10

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.