k.ú.: 634581 - Francova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542644 - Francova Lhota NUTS5 CZ0723542644
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1433 3306643
zahrada 383 188248
ovoc. sad 8 28186
travní p. mez, stráň 2 3126
travní p. 1710 3684730
lesní poz 780 7257612
vodní pl. tok přirozený 27 66182
zast. pl. společný dvůr 1 761
zast. pl. zbořeniště 70 6841
zast. pl. 789 163245
ostat.pl. jiná plocha 307 88860
ostat.pl. manipulační pl. 45 30895
ostat.pl. neplodná půda 455 559304
ostat.pl. ostat.komunikace 436 355040
ostat.pl. pohřeb. 3 11165
ostat.pl. silnice 99 33566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13779
ostat.pl. zeleň 26 8714
Celkem KN 6579 15806897
Par. KMD 6579 15806897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. byt.dům 14
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 285
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 167
rozestav. 1
Celkem BUD 776
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 15
Celkem JED 57
LV 1135
spoluvlastník 2449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 25.09.2020 16:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička