k.ú.: 634476 - Filipov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571571 - Kameničky NUTS5 CZ0531571571
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 1018846
zahrada 61 56308
ovoc. sad 2 7502
travní p. 307 853373
lesní poz 27 97334
vodní pl. nádrž umělá 2 5276
vodní pl. tok přirozený 28 4009
vodní pl. tok umělý 64 11805
vodní pl. zamokřená pl. 1 1578
zast. pl. společný dvůr 2 29
zast. pl. 77 28636
ostat.pl. jiná plocha 14 18639
ostat.pl. manipulační pl. 6 15693
ostat.pl. neplodná půda 2 1608
ostat.pl. ostat.komunikace 31 33830
ostat.pl. silnice 37 19945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 919
Celkem KN 888 2175330
Par. KMD 888 2175330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 134
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 15.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 04:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.