k.ú.: 634336 - Džbánov u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580210 - Džbánov NUTS5 CZ0534580210
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 869 4371261
zahrada 241 172014
travní p. 298 428952
lesní poz 61 1252523
vodní pl. tok přirozený 51 6460
vodní pl. tok umělý 91 13994
zast. pl. zbořeniště 12 3333
zast. pl. 222 84185
ostat.pl. dráha 11 25037
ostat.pl. jiná plocha 95 47670
ostat.pl. manipulační pl. 15 14822
ostat.pl. ostat.komunikace 150 162436
ostat.pl. zeleň 3 7515
Celkem KN 2119 6590202
Par. KMD 2119 6590202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 89
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 201
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 322
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 15:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.