k.ú.: 634247 - Dymokury - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 736 6120718
zahrada skleník-pařeniš. 2 978
zahrada 249 214089
ovoc. sad 10 79177
travní p. 71 239564
lesní poz 73 997083
vodní pl. nádrž přírodní 5 20843
vodní pl. nádrž umělá 2 3688
vodní pl. rybník 1 272265
vodní pl. tok přirozený 2 25517
vodní pl. tok umělý 57 32203
vodní pl. zamokřená pl. 2 53420
zast. pl. společný dvůr 6 122
zast. pl. zbořeniště 28 5335
zast. pl. 450 203466
ostat.pl. dráha 1 45436
ostat.pl. jiná plocha 112 96199
ostat.pl. manipulační pl. 48 275075
ostat.pl. neplodná půda 12 18683
ostat.pl. ostat.komunikace 163 212845
ostat.pl. pohřeb. 1 1345
ostat.pl. silnice 79 204880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 102553
ostat.pl. zeleň 13 84304
Celkem KN 2132 9309788
Par. KMD 2132 9309788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 264
č.p. rod.rekr 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
Celkem BUD 447
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 4
Celkem JED 44
LV 544
spoluvlastník 825

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1842 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 17:33

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.