k.ú.: 634093 - Žirecká Podstráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 695798
zahrada 222 222477
ovoc. sad 2 6390
travní p. 226 489250
lesní poz 7 37090
vodní pl. nádrž umělá 1 32
vodní pl. tok umělý 48 10556
zast. pl. společný dvůr 1 3543
zast. pl. zbořeniště 2 885
zast. pl. 169 72203
ostat.pl. dráha 3 73870
ostat.pl. jiná plocha 41 76083
ostat.pl. manipulační pl. 11 31838
ostat.pl. neplodná půda 15 18997
ostat.pl. ostat.komunikace 93 68906
ostat.pl. silnice 5 1969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 72033
ostat.pl. zeleň 4 433
Celkem KN 981 1882353
GP 76 168195
Celkem ZE 76 168195
Par. KMD 981 1882353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 166
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 214
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.03.2017
S-SK GS 1:2880 1841 13.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.08.2019 07:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.