k.ú.: 633941 - Nořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581216 - Zálší NUTS5 CZ0534581216
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1506418
zahrada 79 44749
travní p. 67 179888
lesní poz 49 443572
vodní pl. tok přirozený 10 6280
zast. pl. zbořeniště 3 686
zast. pl. 43 20790
ostat.pl. jiná plocha 24 8002
ostat.pl. manipulační pl. 10 7957
ostat.pl. neplodná půda 4 2375
ostat.pl. ostat.komunikace 36 46373
ostat.pl. silnice 1 658
Celkem KN 567 2267748
Par. DKM 6 7404
Par. KMD 561 2260344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 38
LV 74
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 01.06.2020 17:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.