k.ú.: 633933 - Dvořisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 736828
zahrada 96 85640
travní p. 115 133086
lesní poz 12 1072427
vodní pl. nádrž umělá 3 4746
vodní pl. rybník 1 482
zast. pl. zbořeniště 2 484
zast. pl. 116 53820
ostat.pl. jiná plocha 35 10682
ostat.pl. manipulační pl. 13 7088
ostat.pl. neplodná půda 1 624
ostat.pl. ostat.komunikace 55 44986
ostat.pl. silnice 8 22336
ostat.pl. zeleň 1 26501
Celkem KN 681 2199730
Par. KMD 681 2199730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 108
LV 115
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 25.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 08:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.