k.ú.: 633836 - Dunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 532843 - Dunice NUTS5 CZ0201532843
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1894554
zahrada 61 43660
travní p. 96 374495
lesní poz 51 900514
vodní pl. nádrž umělá 3 24414
vodní pl. rybník 1 2286
vodní pl. tok umělý 9 14169
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 73 35608
ostat.pl. dálnice 3 100589
ostat.pl. jiná plocha 55 30382
ostat.pl. manipulační pl. 14 7609
ostat.pl. neplodná půda 22 19060
ostat.pl. ostat.komunikace 50 102615
ostat.pl. silnice 7 21330
ostat.pl. zeleň 2 4028
Celkem KN 570 3575450
Par. DKM 305 3409923
Par. KMD 265 165527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 55
LV 71
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2012
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2011
KM-D 1:2000 08.09.2000 26.10.2012
S-SK GS 1:2880 1824 08.09.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2020 10:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.