k.ú.: 633640 - Křenovice u Dubného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544442 - Dubné NUTS5 CZ0311544442
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1371640
zahrada 166 95372
travní p. 239 1647566
lesní poz les s budovou 4 155
lesní poz 89 1119066
vodní pl. nádrž přírodní 4 1168
vodní pl. nádrž umělá 1 747
vodní pl. rybník 1 3868
vodní pl. tok přirozený 5 7988
vodní pl. tok umělý 10 8272
vodní pl. zamokřená pl. 2 9827
zast. pl. zbořeniště 6 844
zast. pl. 232 67769
ostat.pl. jiná plocha 69 56689
ostat.pl. manipulační pl. 16 17238
ostat.pl. ostat.komunikace 87 122069
ostat.pl. silnice 15 48865
ostat.pl. zeleň 14 3941
Celkem KN 1142 4583084
Par. DKM 1142 4583084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 226
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 333
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 27.05.2014
DKM 1:1000 08.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1980 08.12.2009 THM + FÚO
FÚO 1:2000 01.01.1980 27.05.2014 THM + FUO
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 07:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička