k.ú.: 633615 - Branišov u Dubného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 551490 - Branišov NUTS5 CZ0311551490
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1615415
zahrada 80 43567
travní p. 139 1193075
lesní poz 78 1747052
vodní pl. nádrž umělá 6 2647
vodní pl. rybník 7 310373
vodní pl. tok přirozený 13 7753
vodní pl. tok umělý 3 3605
vodní pl. zamokřená pl. 4 9892
zast. pl. společný dvůr 1 782
zast. pl. zbořeniště 2 850
zast. pl. 155 50035
ostat.pl. jiná plocha 39 18689
ostat.pl. manipulační pl. 24 17441
ostat.pl. neplodná půda 6 10184
ostat.pl. ostat.komunikace 69 101478
ostat.pl. silnice 6 50719
ostat.pl. zeleň 1 30
Celkem KN 744 5183587
Par. DKM 744 5183587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 107
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 144
LV 188
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.09.2021 1:1000 08.09.2021 *) pozemkové úpravy
DKM 1:1000 20.04.2015
DKM 1:1000 20.04.2015
THM-V 1:2000 01.07.1980 20.04.2015 THM + FÚO - Lokalita THM Dubné
FÚO 1:2000 01.07.1980 08.09.2021 THM + FÚO - Lokalita THM Dubné
THM-V 1:2000 01.01.1973 20.04.2015 THM Č. Budějovice
S-SK GS 1:2880 1870 01.07.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 13.08.2022 02:39

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.