k.ú.: 633615 - Branišov u Dubného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 551490 - Branišov NUTS5 CZ0311551490
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1922072
zahrada 78 42009
travní p. 119 914344
lesní poz 75 1723706
vodní pl. nádrž umělá 7 3348
vodní pl. rybník 8 295103
vodní pl. tok přirozený 6 8552
vodní pl. tok umělý 4 2259
vodní pl. zamokřená pl. 7 56092
zast. pl. společný dvůr 1 782
zast. pl. zbořeniště 2 850
zast. pl. 149 50034
ostat.pl. jiná plocha 38 26983
ostat.pl. manipulační pl. 24 18534
ostat.pl. neplodná půda 12 16749
ostat.pl. ostat.komunikace 68 62491
ostat.pl. silnice 7 38201
ostat.pl. zeleň 1 30
Celkem KN 694 5182139
PK 470 2698503
Celkem ZE 470 2698503
Par. DKM 512 1956897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 138
LV 183
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2015
DKM 1:1000 20.04.2015
THM-V 1:2000 01.07.1980 20.04.2015 THM + FÚO - Lokalita THM Dubné
FÚO 1:2000 01.07.1980 THM + FÚO - Lokalita THM Dubné
THM-V 1:2000 01.01.1973 20.04.2015 THM Č. Budějovice
S-SK GS 1:2880 1870 01.07.1980


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 17:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička