k.ú.: 633500 - Moravany u Dubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 196462
zahrada 39 19487
ovoc. sad 9 381322
travní p. mez, stráň 6 17862
travní p. 80 349176
lesní poz 29 379331
vodní pl. nádrž umělá 1 49
zast. pl. společný dvůr 3 882
zast. pl. zbořeniště 10 2195
zast. pl. 36 12891
ostat.pl. jiná plocha 13 9760
ostat.pl. manipulační pl. 4 2161
ostat.pl. mez, stráň 4 23419
ostat.pl. neplodná půda 58 106172
ostat.pl. ostat.komunikace 26 25505
ostat.pl. silnice 3 16392
Celkem KN 337 1543066
Par. KMD 337 1543066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 42
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.01.2010
S-SK GS 1:2880 1824 05.01.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.