k.ú.: 633496 - Dubice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1325823
zahrada 82 47000
ovoc. sad 6 58374
travní p. 119 174768
lesní poz 19 346633
vodní pl. nádrž umělá 2 462
vodní pl. tok přirozený 2 306
vodní pl. tok umělý 2 434
zast. pl. společný dvůr 4 2572
zast. pl. zbořeniště 8 1403
zast. pl. 188 49428
ostat.pl. dráha 1 792
ostat.pl. jiná plocha 98 139555
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1049
ostat.pl. manipulační pl. 20 17897
ostat.pl. neplodná půda 93 184460
ostat.pl. ostat.komunikace 40 64678
ostat.pl. pohřeb. 2 795
ostat.pl. silnice 6 23211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10116
ostat.pl. zeleň 10 16064
Celkem KN 820 2465820
Par. DKM 820 2465820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 214
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007 DKM na celém katastrálním území
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2004
S-SK GS 1:2880 1843 07.01.2004 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 01.06.2020 18:37

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.