k.ú.: 633364 - Dubenec u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598381 - Dubenec NUTS5 CZ020B598381
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1693206
zahrada 203 124569
ovoc. sad 4 6951
travní p. 126 258626
lesní poz les s budovou 1 7
lesní poz 23 731481
vodní pl. nádrž umělá 12 41044
vodní pl. tok přirozený 100 13501
vodní pl. tok umělý 8 4169
zast. pl. zbořeniště 2 216
zast. pl. 219 140563
ostat.pl. dobývací prost. 4 4664
ostat.pl. jiná plocha 110 66374
ostat.pl. manipulační pl. 97 584649
ostat.pl. neplodná půda 33 25622
ostat.pl. ostat.komunikace 154 74505
ostat.pl. silnice 188 259046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 294
ostat.pl. zeleň 6 6854
Celkem KN 1489 4036341
Par. DKM 1489 4036341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 210
LV 217
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 20.11.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.