k.ú.: 633291 - Dubá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 7485726
zahrada 425 210138
travní p. 482 1263161
lesní poz les s budovou 2 58
lesní poz ostat.komunikace 1 2340
lesní poz 226 4400907
vodní pl. nádrž umělá 3 6401
vodní pl. tok přirozený 9 19291
vodní pl. tok umělý 23 9926
vodní pl. zamokřená pl. 50 227205
zast. pl. společný dvůr 2 231
zast. pl. zbořeniště 73 15006
zast. pl. 581 180339
ostat.pl. jiná plocha 211 96143
ostat.pl. manipulační pl. 94 95986
ostat.pl. neplodná půda 325 288576
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 9861
ostat.pl. ostat.komunikace 303 239387
ostat.pl. pohřeb. 3 13608
ostat.pl. silnice 135 260208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23466
ostat.pl. zeleň 28 105149
Celkem KN 3334 14953113
PK 428 1730857
GP 4 8381
Celkem ZE 432 1739238
Par. KMD 1812 4423829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 254
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 572
byt.z. byt 158
obč.z. byt 8
obč.z. dílna 3
Celkem JED 169
LV 704
spoluvlastník 1046

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 07:03

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.