k.ú.: 633291 - Dubá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 7568337
zahrada 420 210122
travní p. 459 1269727
lesní poz les s budovou 2 58
lesní poz ostat.komunikace 1 2340
lesní poz 225 4402133
vodní pl. nádrž umělá 3 6401
vodní pl. tok přirozený 9 19291
vodní pl. tok umělý 23 10018
vodní pl. zamokřená pl. 50 227244
zast. pl. společný dvůr 2 231
zast. pl. zbořeniště 72 14981
zast. pl. 576 181385
ostat.pl. jiná plocha 180 90889
ostat.pl. manipulační pl. 95 95381
ostat.pl. neplodná půda 330 292840
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 9861
ostat.pl. ostat.komunikace 280 231436
ostat.pl. pohřeb. 3 13608
ostat.pl. silnice 39 178643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23466
ostat.pl. zeleň 27 104955
Celkem KN 3144 14953347
PK 432 1739582
Celkem ZE 432 1739582
Par. KMD 1777 4423936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 245
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 93
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 564
byt.z. byt 158
obč.z. byt 6
Celkem JED 164
LV 695
spoluvlastník 1041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička