k.ú.: 633259 - Dub u Ratibořských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 3277527
zahrada 75 81182
ovoc. sad 8 43585
travní p. 146 1407615
lesní poz 138 448713
vodní pl. nádrž přírodní 1 715
vodní pl. nádrž umělá 1 1970
vodní pl. rybník 9 130291
vodní pl. tok přirozený 6 3429
vodní pl. tok umělý 18 30705
vodní pl. zamokřená pl. 3 6285
zast. pl. zbořeniště 1 278
zast. pl. 67 46921
ostat.pl. jiná plocha 51 25781
ostat.pl. manipulační pl. 11 21979
ostat.pl. neplodná půda 106 130817
ostat.pl. ostat.komunikace 79 149076
ostat.pl. silnice 5 55833
ostat.pl. zeleň 139 223504
Celkem KN 1067 6086206
Par. DKM 1067 6086206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 67
LV 168
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.11.2015 1:1000 05.11.2015 *)
DKM 1:1000 30.10.2012
ZMVM 1:2000 20.11.1989 05.11.2015
S-SK GS 1:2880 1830 20.11.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.