k.ú.: 633020 - Dřevohostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513229 - Dřevohostice NUTS5 CZ0714513229
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 669 4205743
zahrada 522 358229
ovoc. sad 14 61210
travní p. 36 130813
lesní poz les(ne hospodář) 2 4218
lesní poz 48 2601840
vodní pl. tok přirozený 39 110268
vodní pl. zamokřená pl. 11 28328
zast. pl. společný dvůr 13 1835
zast. pl. zbořeniště 16 3291
zast. pl. 638 220656
ostat.pl. dobývací prost. 1 1797
ostat.pl. jiná plocha 109 141739
ostat.pl. manipulační pl. 56 171847
ostat.pl. neplodná půda 28 25383
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2434
ostat.pl. ostat.komunikace 184 237684
ostat.pl. pohřeb. 3 12483
ostat.pl. silnice 28 92667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15297
ostat.pl. zeleň 39 47800
Celkem KN 2462 8475562
Par. DKM 2462 8475562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 429
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 17
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 617
byt.z. byt 34
Celkem JED 34
LV 759
spoluvlastník 1085

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.01.2011
DKM 1:1000 02.08.2010
ZMVM 1:2000 01.09.1992 02.08.2010
Ost. 1:2500 01.06.1947 05.01.2011 část extravilánu, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 23.08.2019 07:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.