k.ú.: 633011 - Dřevnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589489 - Dřevnovice NUTS5 CZ0713589489
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 2867461
zahrada 193 153655
travní p. 61 125986
vodní pl. nádrž umělá 1 22630
vodní pl. tok přirozený 8 62980
zast. pl. zbořeniště 2 124
zast. pl. 234 76042
ostat.pl. dráha 1 69961
ostat.pl. jiná plocha 44 13048
ostat.pl. manipulační pl. 51 41938
ostat.pl. neplodná půda 10 23121
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 9120
ostat.pl. ostat.komunikace 71 128202
ostat.pl. pohřeb. 1 212
ostat.pl. silnice 10 23320
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2139
ostat.pl. zeleň 67 181283
Celkem KN 1165 3801222
Par. DKM 653 3526803
Par. KMD 512 274419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 226
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 288
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2014
DKM-KPÚ 1:1000 27.04.2011
KM-D 1:2000 14.11.2002 13.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 14.11.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.09.2020 23:14

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.