k.ú.: 632767 - Držovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 1316617
chmelnice 15 49690
zahrada 30 15292
ovoc. sad 1 41132
travní p. 395 653017
lesní poz 280 978947
vodní pl. tok přirozený 2 2345
vodní pl. zamokřená pl. 6 10290
zast. pl. společný dvůr 4 404
zast. pl. zbořeniště 12 4316
zast. pl. 42 23582
ostat.pl. jiná plocha 15 6145
ostat.pl. manipulační pl. 6 26334
ostat.pl. neplodná půda 145 94219
ostat.pl. ostat.komunikace 80 60017
ostat.pl. silnice 5 31955
ostat.pl. zeleň 1 200
Celkem KN 1233 3314502
PK 8 1180
Celkem ZE 8 1180
Par. DKM 73 50278
Par. KMD 1160 3264224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 71
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.03.2018
KMD 1:1000 05.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 05.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 27.09.2020 05:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička