k.ú.: 632651 - Drsník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541028 - Pečice NUTS5 CZ020B541028
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1486130
zahrada 53 36222
ovoc. sad 1 1795
travní p. 87 298249
lesní poz 72 506292
vodní pl. nádrž přírodní 3 1091
vodní pl. nádrž umělá 7 15863
vodní pl. rybník 4 9894
vodní pl. tok přirozený 1 272
vodní pl. tok umělý 2 332
zast. pl. společný dvůr 1 77
zast. pl. zbořeniště 1 11
zast. pl. 38 19873
ostat.pl. jiná plocha 6 3014
ostat.pl. neplodná půda 112 56880
ostat.pl. ostat.komunikace 52 44717
ostat.pl. silnice 16 9029
Celkem KN 644 2489741
Par. KMD 644 2489741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 37
LV 90
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 04:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.