k.ú.: 632481 - Drhovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540188 - Drhovy NUTS5 CZ020B540188
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4396
orná půda 288 2447086
zahrada 112 82930
travní p. mez, stráň 1 134
travní p. 184 649157
lesní poz 60 1534498
vodní pl. nádrž umělá 2 5255
vodní pl. rybník 4 116476
vodní pl. tok umělý 25 8401
vodní pl. zamokřená pl. 8 14376
zast. pl. 134 58962
ostat.pl. jiná plocha 36 13540
ostat.pl. manipulační pl. 17 27921
ostat.pl. mez, stráň 1 109
ostat.pl. neplodná půda 53 74106
ostat.pl. ostat.komunikace 81 77122
ostat.pl. silnice 1 24382
Celkem KN 1008 5138851
Par. KMD 1008 5138851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 32
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 131
LV 207
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička