k.ú.: 632481 - Drhovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540188 - Drhovy NUTS5 CZ020B540188
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4396
orná půda 288 2447593
zahrada 113 83323
travní p. mez, stráň 1 134
travní p. 180 649829
lesní poz 60 1534498
vodní pl. nádrž umělá 2 5255
vodní pl. rybník 4 116476
vodní pl. tok umělý 25 8401
vodní pl. zamokřená pl. 8 14376
zast. pl. 126 58062
ostat.pl. jiná plocha 36 13540
ostat.pl. manipulační pl. 14 27249
ostat.pl. mez, stráň 1 109
ostat.pl. neplodná půda 51 71170
ostat.pl. ostat.komunikace 82 80058
ostat.pl. silnice 1 24382
Celkem KN 993 5138851
Par. KMD 993 5138851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 25
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 123
LV 202
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 05:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.