k.ú.: 632481 - Drhovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540188 - Drhovy NUTS5 CZ020B540188
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4396
orná půda 286 2447593
zahrada 113 83446
travní p. mez, stráň 1 134
travní p. 181 653402
lesní poz 60 1534498
vodní pl. nádrž umělá 2 5255
vodní pl. rybník 4 116476
vodní pl. tok umělý 25 8401
vodní pl. zamokřená pl. 8 14376
zast. pl. 121 53657
ostat.pl. jiná plocha 31 13303
ostat.pl. manipulační pl. 15 28195
ostat.pl. mez, stráň 1 109
ostat.pl. neplodná půda 51 71170
ostat.pl. ostat.komunikace 82 80058
ostat.pl. silnice 1 24382
Celkem KN 983 5138851
Par. KMD 983 5138851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 118
LV 201
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.05.2019 08:03

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.