k.ú.: 632333 - Dražovice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 566683 - Dražovice NUTS5 CZ0322566683
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 806 2640974
zahrada 120 71345
ovoc. sad 2 17791
travní p. 448 993882
lesní poz 191 1168329
vodní pl. rybník 3 201057
vodní pl. tok přirozený 52 15777
vodní pl. tok umělý 131 26988
vodní pl. zamokřená pl. 5 14837
zast. pl. společný dvůr 5 925
zast. pl. 112 58784
ostat.pl. jiná plocha 53 55959
ostat.pl. manipulační pl. 11 10312
ostat.pl. neplodná půda 306 132133
ostat.pl. ostat.komunikace 76 57064
ostat.pl. silnice 16 64232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2521
ostat.pl. zeleň 3 309
Celkem KN 2342 5533219
Par. KMD 2342 5533219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 112
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 6
Celkem JED 14
LV 190
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2014
S-SK GS 1:2880 1837 18.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 00:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.