k.ú.: 632180 - Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563234 - Meziříčí NUTS5 CZ0317563234
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 487
orná půda 127 2503506
zahrada 118 108947
travní p. mez, stráň 5 6889
travní p. 157 689928
lesní poz ostat.komunikace 5 2962
lesní poz 106 1889749
vodní pl. nádrž umělá 3 10967
vodní pl. rybník 4 45502
vodní pl. tok přirozený 10 15945
vodní pl. tok umělý 10 14253
zast. pl. 169 72145
ostat.pl. dráha 1 31523
ostat.pl. jiná plocha 67 122570
ostat.pl. manipulační pl. 43 41197
ostat.pl. neplodná půda 14 21753
ostat.pl. ostat.komunikace 77 130694
ostat.pl. silnice 22 40570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1138
ostat.pl. zeleň 3 2148
Celkem KN 943 5752873
Par. DKM 943 5752873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 148
LV 217
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2003
DKM-KPÚ 19.05.2003 1:1000 20.08.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1830 20.08.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 30.09.2020 18:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička