k.ú.: 632147 - Dražice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535451 - Benátky nad Jizerou NUTS5 CZ0207535451
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21152 - Benátky nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1968743
zahrada 108 70204
ovoc. sad 11 40156
travní p. 59 332324
lesní poz 17 80025
vodní pl. nádrž přírodní 1 899
vodní pl. tok přirozený 9 88409
zast. pl. 220 77194
ostat.pl. jiná plocha 47 48663
ostat.pl. manipulační pl. 27 28172
ostat.pl. neplodná půda 30 22616
ostat.pl. ostat.komunikace 56 83463
ostat.pl. silnice 14 50097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4000
ostat.pl. zeleň 12 66449
Celkem KN 803 2961414
Par. DKM 803 2961414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 217
byt.z. byt 41
obč.z. byt 8
Celkem JED 49
LV 299
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2014
DKM-KPÚ 16.06.2011 1:1000 03.11.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1842 24.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.09.2020 22:57

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.