k.ú.: 632015 - Božkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529451 - Bystřice NUTS5 CZ0201529451
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 772 4920909
zahrada 140 123665
ovoc. sad 2 8469
travní p. 410 798979
lesní poz 96 1021671
vodní pl. nádrž přírodní 2 2687
vodní pl. nádrž umělá 1 450
vodní pl. rybník 2 31982
vodní pl. tok přirozený 2 135
vodní pl. tok umělý 7 1655
vodní pl. zamokřená pl. 13 6238
zast. pl. společný dvůr 3 217
zast. pl. zbořeniště 5 2205
zast. pl. 158 81470
ostat.pl. dráha 5 31404
ostat.pl. jiná plocha 99 113283
ostat.pl. manipulační pl. 26 28588
ostat.pl. neplodná půda 127 66574
ostat.pl. ostat.komunikace 173 139644
ostat.pl. pohřeb. 2 4776
ostat.pl. silnice 19 113639
Celkem KN 2064 7498640
Par. KMD 2064 7498640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 34
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 157
LV 253
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.03.2012 1:1000 27.03.2012 *)
KMD 1:1000 16.12.2010
S-SK GS 1:2880 1950 20.03.2012 Grafický přídělový plán
S-SK GS 1840 16.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 18:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička