k.ú.: 631841 - Radonice u Drahotěšic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544388 - Dolní Bukovsko NUTS5 CZ0311544388
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1893884
zahrada 91 68446
travní p. 133 584469
lesní poz 41 505495
vodní pl. nádrž umělá 6 5729
vodní pl. tok přirozený 5 4779
vodní pl. tok umělý 9 13354
vodní pl. zamokřená pl. 22 40110
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 3 317
zast. pl. 88 37652
ostat.pl. jiná plocha 29 40192
ostat.pl. manipulační pl. 40 21219
ostat.pl. neplodná půda 9 10860
ostat.pl. ostat.komunikace 52 78942
ostat.pl. silnice 9 32888
ostat.pl. zeleň 10 556
Celkem KN 697 3339059
Par. DKM 697 3339059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 106
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2016 1:1000 19.10.2016 *)
DKM 1:1000 22.03.2010
ZMVM 1:2000 16.09.1989 19.10.2016
S-SK GS 1:2880 1870 16.09.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.