k.ú.: 631710 - Drahonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551015 - Drahonice NUTS5 CZ0316551015
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 5302524
zahrada 157 144306
ovoc. sad 3 12256
travní p. 67 796928
lesní poz 140 3285988
vodní pl. nádrž umělá 6 14601
vodní pl. rybník 6 188188
vodní pl. tok umělý 12 18045
vodní pl. zamokřená pl. 5 11155
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 173 108500
ostat.pl. jiná plocha 30 32064
ostat.pl. manipulační pl. 11 46907
ostat.pl. neplodná půda 21 36419
ostat.pl. ostat.komunikace 79 97009
ostat.pl. silnice 18 126956
ostat.pl. skládka 1 4340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15789
Celkem KN 811 10241982
PK 1014 5371571
GP 86 735622
Celkem ZE 1100 6107193
Par. DKM 365 303301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 167
byt.z. byt 11
byt.z. dílna 1
Celkem JED 12
LV 260
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2020 mapování intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:36

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.