k.ú.: 631671 - Břehoryje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564770 - Drahobuz NUTS5 CZ0423564770
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 748 2630590
chmelnice 56 222672
zahrada 36 13050
travní p. 180 133931
lesní poz 60 510695
vodní pl. nádrž přírodní 1 180
vodní pl. nádrž umělá 1 14215
vodní pl. tok umělý 65 16399
zast. pl. společný dvůr 1 187
zast. pl. zbořeniště 30 8997
zast. pl. 49 28621
ostat.pl. jiná plocha 17 11622
ostat.pl. manipulační pl. 21 13509
ostat.pl. neplodná půda 281 164861
ostat.pl. ostat.komunikace 72 56218
ostat.pl. silnice 42 29850
Celkem KN 1660 3855597
Par. KMD 1660 3855597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 45
LV 82
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 16.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.09.2020 03:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.