k.ú.: 631647 - Drahobudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 564681 - Drahobudice NUTS5 CZ0204564681
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 3635008
zahrada 149 99172
ovoc. sad 16 36236
travní p. 87 122417
lesní poz 61 1294897
vodní pl. nádrž umělá 9 11979
vodní pl. tok přirozený 89 25483
vodní pl. tok umělý 1 3773
vodní pl. zamokřená pl. 7 3134
zast. pl. společný dvůr 2 2028
zast. pl. zbořeniště 4 1012
zast. pl. 168 84250
ostat.pl. dráha 6 25962
ostat.pl. jiná plocha 45 16345
ostat.pl. manipulační pl. 64 38251
ostat.pl. neplodná půda 50 37276
ostat.pl. ostat.komunikace 70 57145
ostat.pl. pohřeb. 1 1549
ostat.pl. silnice 13 57427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2041
ostat.pl. zeleň 2 152
Celkem KN 1356 5555537
Par. KMD 1356 5555537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 24
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 167
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 234
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 15.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 00:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička