k.ú.: 631442 - Vyhnánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576301 - Doudleby nad Orlicí NUTS5 CZ0524576301
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 1144551
zahrada 125 111033
ovoc. sad 32 450541
travní p. 77 568283
lesní poz 45 934671
vodní pl. nádrž přírodní 2 1090
vodní pl. nádrž umělá 2 6486
vodní pl. tok přirozený 1 80
vodní pl. tok umělý 35 28976
vodní pl. zamokřená pl. 2 4916
zast. pl. společný dvůr 2 122
zast. pl. zbořeniště 1 200
zast. pl. 114 52230
ostat.pl. jiná plocha 40 17538
ostat.pl. manipulační pl. 11 25092
ostat.pl. mez, stráň 8 25809
ostat.pl. neplodná půda 15 12961
ostat.pl. ostat.komunikace 94 92757
ostat.pl. silnice 5 44988
ostat.pl. zeleň 11 31862
Celkem KN 680 3554186
Par. DKM 409 3433852
Par. KMD 271 120334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 111
LV 141
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.06.2019 1:1000 13.06.2019 *)
KMD 1:1000 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.09.2020 23:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.