k.ú.: 631353 - Počátky u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550957 - Čestice NUTS5 CZ0316550957
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 300727
zahrada 20 21940
ovoc. sad 1 5251
travní p. 74 292856
lesní poz 37 155455
vodní pl. tok přirozený 2 2829
vodní pl. tok umělý 6 1117
zast. pl. 25 9597
ostat.pl. jiná plocha 20 26440
ostat.pl. neplodná půda 44 25084
ostat.pl. ostat.komunikace 16 11596
Celkem KN 290 852892
Par. KMD 290 852892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 25
LV 68
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička